Mesures de la digitalització

1 - Signatura Digital: Habilitar el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat per a la prestació de serveis de certificació digital i l’emissió de signatura electrònica dels càrrecs directius vigents de les entitats esportives.

2 - Reunions telemàtiques: Extendre la previsió del Reial Decret Llei 8/2020 sobre la validesa de les reunions dels òrgans de govern i administració de les entitats celebrades de forma telemàtica o sense sessió més enllà de la vigència de l’estat d’alarma; amb subjecció a les condicions d’acreditació de la identitat dels membres